Ako sa učiť angličtinu, či nemčinu hrou? Jazykové pexeso Slovensko – České

Pexeso na rozvoj slovnej zádoby v angličtine alebo nemčine. Aby učenie cudzích jazykov bolo zábavné!

Description

Ak chcete použiť pexeso na rozvoj slovnej zásoby, odporúčam vám jazykové pexesá. Aj ak sú určené napríklad na angličtinu, nemčinu, môžete ich pre malé deti a predškolákov využiť na učenie materinského jazyka. Bývajú tematicky zamerané na rôzne oblasti – ovocie, zelenia, jedlo, povolania, nábytok, oblečenie… Ak sa vám pexeso podarí uchovať, zúžitkujete ho druhý raz aj pri výučbe cudzích jazykov na základnej škole. Deti sa ľahšie slovíčka učia pri hre, ako drilovaním zo slovníka.

Jazykové pexeso Slovensko – České

Otvorte svojmu dieťaťu dvere do sveta zvierat, farieb, ovocia a čísiel prostredníctvom zábavnej hry. Popri hľadaní párov sa deti ľahko naučia pomenovať pojmy v slovenskom i v cudzom jazyku…Viac…

Máte doma veľa pexesa, ale deti už nudí? Zahrajte sa s pexesom trochu inak!

Dokonca môžete z viacerých sád pexesa vyskladať rôzne nové zábavné hry, ktoré podporia aj logiku dieťaťa:

  • Čo sem nepatrí? 3 kartičky ovocie, 1 zelenina alebo 3 kartičky oblečenie, 1 kartička jedlo… dieťa sa naučí triediť veci do logických skupín a vie vylúčiť, čo tam nepatrí
  • Čo k sebe patrí? 2 kartičky zelenina, 2 kartičky ovocie, 2 kartičky oblečenie – zamiešame a dieťa by malo správne priradiť ovocie na jednu kôpku, zeleniny na druhú kôpku, oblečenie na tretiu kôpku
  • Ako pokračuje rada? Vyberiete 2 x 2 páry + 2 iné kartičky (napr. 2 jabĺčka a 2 hrušky, kapusta, traktor). Zoradíte jabĺčko, hruška, jabĺčko… čo nasleduje? Dieťa by malo z ponúknutých kartičiek hruška, kapusta, traktor určiť, že v rade pokračuje hruška…