Voskovky

Voskové farbičky majú výraznú kresbu, deti ich veľmi rady používajú. Obľúbené je kombinovať ich v tvoreníčkach s vodovými farbami – voskovka slúži ako kontúra a s vodou farbou sa nemieša.

Ďalšia obľúbená technika je zamaľovať voskovkami celý papier v silnejšej vrstve, následne nafarbiť tušom a vysušiť – dostanete tak plôšku na vyškrabkávanie, vyškrabkávací obrázok.

Showing all 11 results