Ako deti učiť cudzie jazyky? Hrou! Skúste to s jazykovými pexesami

Jazykové pexeso

Ak chcete použiť pexeso na rozvoj slovnej zásoby, odporúčam vám jazykové pexesá. Bývajú tematicky zamerané na rôzne oblasti – ovocie, zelenia, jedlo, povolania, nábytok, oblečenie… Deti sa ľahšie slovíčka učia pri hre ako drilovaním zo slovníka. Áno, predpokladá sa, že aj vy ovládate trochu cudzí jazyk a ak aj nie, motivujte deti a učte sa spolu s nimi základné slovíčka.

Jazykové pexeso: Food and Drinks / Jedlo a nápoje - jazykové pexeso - pexeso angličtina - pexeso nemčina - pexeso na učenie cudzích jazykov - ako deti učiť cudzie jazyky - ako deti učiť slovíčka v cudzích jazykoch

Jazykové pexeso – anglické pexeso Jedlá a nápoje kúpite tu»

 

Jazykové pexeso: Food and Drinks / Jedlo a nápoje - jazykové pexeso - pexeso angličtina - pexeso nemčina - pexeso na učenie cudzích jazykov - ako deti učiť cudzie jazyky - ako deti učiť slovíčka v cudzích jazykoch

Jazykové pexeso – anglické pexeso Oblečenie kúpite tu»

 

Jazykové pexeso: Food and Drinks / Jedlo a nápoje - jazykové pexeso - pexeso angličtina - pexeso nemčina - pexeso na učenie cudzích jazykov - ako deti učiť cudzie jazyky - ako deti učiť slovíčka v cudzích jazykoch

Jazykové pexeso – anglické pexeso Škola, školské potreby kúpite tu»

My sme sa hrávali podľa toho, akú tému akurát preberali v škole. A snažili sme sa nacvičiť aj vetné spojenia, aké mali v škole. Výhodou pexesa je, že pri hre môžete danú vetu zopakovať mnoho krát a preto si ju dieťa ľahšie zapamätá.

What would you like to eat? Čo si dáš na jedenie? Odpoveď je prevrátená kartička. I would like to have some cake.

What do you wear today? Čo máš dnes oblečené? Odpoveď je prevrátená kartička. I wear swimsuit.

What is on the table? Čo je na stole? There is a pen on the table.

Niekedy aby ste vniesli ešte viac zábavy, môžete si vymyslieť vtipnú úvodnú vetu, aby odpoveď na ňu bola smiešna. Vtipy sa deťom dobre pamätajú, akoby im smiech všetko lepšie vrýval do pamäte 🙂 Napríklad použite vetu: What do you have in your pencilcase? Čo máš v peračníku? pri učení slovnej zásoby s jedlom. I have juice in my pencilcase. And I have a cake! A sprevádzajte to patričnými grimasami 🙂

Čo vy na to, skúsite to s jazykovými pexesami?