lateralita, nevyhranena lateralita, poruchy učenia, skrížená lateralita, rovnovaha cvicenia, cvicenia pre babatka, cvicenie na stvornozkovanie.

Skrížená lateralita – kompenzačné cvičenia

Deťom diagnostikujú dys-ky väčšinou až v prvom, druhom ročníku na základnej škole. Začlenené v školskom systéme už nutne musí začať písať, počítať a ono mu to nejde. Domáce úlohy sú galeje pre dieťa i rodiča. Čo je to nevyhranená alebo skrížená lateralita? Ako ovplyvňuje učenie?