lateralita, nevyhranena lateralita, poruchy učenia, skrížená lateralita, rovnovaha cvicenia, cvicenia pre babatka, cvicenie na stvornozkovanie.

Skrížená lateralita – kompenzačné cvičenia

Deťom diagnostikujú dys-ky väčšinou až v prvom, druhom ročníku na základnej škole. Začlenené v školskom systéme už nutne musí začať písať, počítať a ono mu to nejde. Domáce úlohy sú galeje pre dieťa i rodiča. Čo je to nevyhranená alebo skrížená lateralita? Ako ovplyvňuje učenie?

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

Sústredenoť – únava, tréma – pokoj, predstavivosť… cvičenia pre deti

Pre deti vychádzajú rôzne knižky, ktoré ich učia “taktiky” ako prekonávať trému, ako sa lepšie sústrediť, ako sa lepšie učiť… vybrala som si dnes tieto tri, do ktorých vám prinesiem nákuk: Dýchaj ako Macko; Hlavu hore, Malá kniha prežitia; Jogovky, Rozprávky a cvičenia pre malých jogínikov.

zápis do prvého ročníka, zápis do školy, odklad školskej dochádzky, predčasné zaškolenie

Zápis do prvého ročníka základnej školy

Ak dieťa dosiahne vekovú hranicu 6 rokov do 1. septembra, musí byť v danom roku zapísané do školy. Inak hovoríme o odklade školskej dochádzky, ak dieťa nastupuje do školy neskôr alebo o predčasnom zaškolení, ak nastupuje do školy skôr.