Skrížená lateralita – kompenzačné cvičenia

Nie som odborník,  no máme v širšej rodine dieťa s “dys- kami”, teda poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyspraxia, dyspinxia, dysmúzia – prečítajte si definície). Vždy, keď zažijete niečo na vlastnej koži, akoby to lepšie pochopíte. Ak si iba prečítate článok, alebo vám niekto porozpráva o svojich problémoch, aj keď ste veľmi naladený na jeho vlnovú dĺžku, tak to nemusíte pochopiť úplne.

Ako rodič možno zažívate pripomienky okolia o tom, že vaše dieťa je nevychované, impulzívne, že sa mu málo venujete, že by už malo dávno vedieť kresliť, zaväzovať šnúrky, jesť bez natrúsenia po stole a pokvapkania si šiat jedlom…

Poruchy učenia – varovné signály

Deťom diagnostikujú dys-ky väčšinou až v prvom, druhom ročníku na základnej škole. Začlenené v školskom systéme už nutne musí začať písať, počítať a ono mu to nejde. Domáce úlohy sú galeje pre dieťa i rodiča.  Čím viac neúspechov dieťa zažíva, tým viac je vzpurné a nahnevané, tým viac prácu, ktorá mu nejde odmieta.

Podľa mňa je veľmi dôležitá osveta – väčsinou už učitelia majú skúsenosti a dokážu rozpoznať, že deti možno majú tento problém a požiadajú rodičov, aby dali dieťa v CPPPaP otestovať. Je na rodičoch, ako sa k tomu postavia. Ja sa riadim heslom: “Spoznaj svojho nepriateľa!” A vždy sa snažím získať čo najviac informácií, hľadať čo najviac riešení, prispôsobiť si ich pre seba. Nájdu sa však stále aj takí rodičia, ktorí problém dieťaťa popierajú a neriešia, nehľadajú pomoc odborníkov.

A pritom varovné príznaky, že bude problém, dieťa vykazovalo už ako bábätko, už ako malý škôlkar. Teda možno aj pani učiteľky v materskej škôlke by mohli byť vyškolenejšie, aby v rámi prevencie a skorej intervencie dokázali rodičov naviesť na pozornejšie vnímanie týchto problémov.  Podrobne spracované varovné príznaky pre poruchy učenia už v maličkom veku nájdete napríklad tu (špeciálna pedagogička v CentrumDys) »

Keď odborníci otestujú dieťa a dozviete sa diagnózu, väčsinou deti majú viacero porúch učenia. Mnoho detí, ktorým sú dys- diagnostikované má nevyhranenú alebo skríženú lateralitu.

Čo je to lateralita?

Lateralita je dominancia alebo preferencia jedného z párových orgánov. Súvisí s rozdielnou funkciou pravej a ľavej mozgovej hemisféry.

Ľavá hesmiféra (kauzálna) je špecializovaná na rečové funkcie, riadenie komplexných vôľových pohybov, čítanie, písanie, aritmetické úkony, analytické spracovanie informácií, abstraktné myslenie.

Pravá hemisféra (intuitívna) je špecializovaná najmä na nerečové funkcie, komplexné spracovanie zrakových, sluchových a taktilných podnetov, na priestorové vnímanie, súčasné a komplexné spracovanie informácií.

Zdroj a viac info tu: https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-fyziologie/6SK-Lateralita_hemisf.pdf
Alebo si pozrite toto video:

Čo je to nevyhranená a skrížená lateralita?

Nevyhranenou lateralitou nazývame, keď dieťa, dospelák nemá jednoznačne vyhanenú dominanciu ľavej alebo pravej strany. Nemá jednoznačnú dominanciu rúk, nôh, očí, uší. Používa obe: Niekedy slabšie prevažuje jedna strana, napriek tomu dieťa strany strieda. Niekedy je striedanie a používanie oboch strán rovnomerné.

Skríženou lateralitou sa nazýva, ak sa nezhoduje lateralita rôznych orgánov. Napríklad dominantné pravé oko u ľaváka, dominantná ľavá noha u praváka.

Pre písanie a čítanie sú dôležité nielen ruky, ale aj nohy, oči a uši. Učenie písania začína učením správneho sedenia pri písaní. Teda nohy a ruky musia byť v súlade, aby ich dieťa neovíjalo okolo stoličky, alebo neležalo ako placka na stole. Ak pani učiteľka diktuje a deti zapisujú – tak je dôležité sluchové rozoznávanie.

Napríklad: Pravák ma vedúce ľavé oko. Pri písaní zľava doprava je potrebné sledovať riadok do konca. Vedúce ľavé oko má už trošku problém, zlý uhol ku koncu riadka.

Napríklad: Prvák ma vedúce ucho pravé a vedúcu ruku ľavú. Prirodzene sa pri diktovaní diktátu natočí k pani učiteľke pravým uchom. Znovu vzniká nedostatočnosť, pri písaní ľavou rukou by ku koncu riadka hlava mala byť prirodzene natočená opačne.

Preto takéto deti môžu mať čudne otočený list papiera alebo zošit, ležať na lavici, mať hlavu v pre nás čudnom náklone… Voľne si nedostatočné videnie kompenzujú. Lepšie by všetky dôsledky skríženej laterality vedel popísať odborník. A poradiť vám tie správne kompenzačné cvičenia, presne pre vaše dieťa.

Napríklad u športovcov sa cielene trénuje používanie oboch strán, aby mali rovnako silnú aj ľavú aj pravú stranu tela. Športovcov stojí “obojrukosť” dlhý tréning. Môžeme to prirovnať, motivovať deti príkladom ich obľúbeného športovca: Aj nevyhranená lateralita alebo skrížená lateralita sa tréningom dajú kompenzovať. Výsledkom cvičení bude zlepšenie schopnosti čítať, písať, lepšia celková koordinácia tela.

Ako zistíme, či má dieťa nevyhranenú alebo skríženú lateralitu?

Existujú jednoduché testy, ktoré vám napovedia, ktorá ruka je vedúca, ktoré ucho, oko. No určenie a potvrdenie vyhranenosti, nevyhranenosti, skríženia laterality by som predsa len prenechala odborníkom. Možno vás ako rodiča zaujíma ako testy u špeciálnych pedagógov prebiehajú, tak pár príkladov:

O diagnostike laterality u predškolákov napríklad táto bakalárska práca »

Cvičenia s bábätkami 6-9 mesiacov, 9-12 mesiacov

Tento článok píšem ako laik. Laik, ktorý má v širšej rodine dieťa s poruchami učenia. Preto moje odporúčania vychádzajú zo skúsenosti a z mnoho článkov, alebo kníh, ktoré som si o tejto tématike prečítala.

Súčasťou diagnostiky detí je väčšinou dlhý dotazník o vývoji dieťatka od tehotenstva, cez pôrod, jeho batoliaci vek. Pretože ak dieťa nemá komfort v niektorej fáze vývoja, alebo niektorú fázu preskočí, predbiehame jeho vývoj, tým, že ho skoro posadíme a pod., môže to viesť aj k pozmenenému neurologickému vývoju. (V našej rodine je práve tento problém, že všetci sme sa ťahali chodiť veľmi skoro a nik nás nenútil štvornožkovať.)

Každý fyzioterapeut venujúci sa bábätkám, a neskôr špeciálny pedagóg, logopéd vam povedia, že veľmi dôležité pre správny vývoj mozgu napríklad je:

  • aby bolo dieťa od narodenia polohované na obe strany – súvisí to s vývojom rovnováhy, s vývojom vnútorného ucha
  • aby dieťa nepreskočilo fázu lezenia a štvornožkovania – súvisí to s vývojom laterality

Mnoho bábätiek sa príliš rýchlo stavia na nôžky a chcú chodiť. Ako ich motivovať k štvornožkovaniu? V nasledujúcich videách sú cviky na štvornožkovanie a lezenie pre bábätká:

Tieto cvičenia vás môžu inšpirovať – hra na psíka alebo koníka ktorý sa preháňa po zemi štvornožky môže byť dobrým cvičením aj pre väčšie deti. Dôležité je striedanie rúk a nôh pri pohybe. Deti s dyspraxiou často chodia po schodoch bez striedania nôh. Takže aj nácvik chodenia po schodoch je dobré cvičenie, chodenie po obrubníku…

Kompenzačné cvičenia na skríženú lateralitu

Ak teda vášmu dieťatku bola diagnostikovaná nevyhranená alebo skrížená lateralita, určite vám špeciálny pedagóg poradil aj cvičenia na ich kompenzáciu. Pre mňa platí, že tieto cvičenia možno použiť aj ako prevenciu. Dnes je uponáhľaná doba, nemôžeme si navrávať, že deti trávia veľa času pobytom vonku a športovaním. Začne školská dochádzka, chceme deťom dopriať, plánujeme im veľa krúžkov, aktivít mimo školu…

Preto som pohľadala videá, kde sú cviky na kompenzáciu skríženej laterality:

Smerovanie pohľadu:

Podávanie predmetu do kríža:

Hry s tenisovou loptičkou do kríža:

Striedanie nôh do kríža:

Tlieskacie hry – spomeňte si na detstvo a vylovte nejakú z pamäti:

Rovnováha a koordinácia:

Písanie abecedy vo vzduchu – dieťa by malo sledovať svoj prst očami, môžete jeho ruku viesť:

Kreslenie oboma rukami naraz:

V článku je malé percento vedomostí, ktoré môžete získať ako laik. Ak má vaše dieťa varovné príznaky porúch učenia, rozprávajte sa čo najviac s odborníkmi. Buďte aktívni v hľadaní riešení, nebojte sa odborníkov spýtať všetky otázky čo vás zaujímajú, požadujte vysvetlenia, hľadajte vysvetlenia.