Školská zrelosť – 1. časť: GRAFOMOTORIKA

Ach tá grafomotorika

Väčšinou deti v predškoláckych triedach už s pani učiteľkami vypĺňajú jednoduché pracovné listy. Zameriavajú sa na rozcvičenie rúčky, rozbeh písania, napodobovanie tvarov písmeniek a čísel.

skolska zrelost, grafomotorika, testovanie skolskej zrelosti, rozvijanie grafomotoriky, grafomotorické cvičenia, grafomotorika pisanky

Kedy možno povedať, že je dieťa dobre pripravené do školy? Čo si na jeho písomnom alebo kreslenom prejave všímať? Na čo sa zameriava školský psychológ pri depistáži alebo učitelia na zápise do školy? Všímajú si, či:

 • Dieťa má jasnú preferenciu ruky pri písaní alebo kreslení.
 • Uvoľnenosť ruky a kĺbov ruky (plece, lakeť, zápästie) pri kreslení.
 • Dieťa má správny úchop ceruzky.
 • Dieťa vie kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené.
 • Dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu.
 • Dieťa vie vystrihnúť jednoduchý predkreslený tvar  podľa obrysovej čiary.
 • Vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi.
 • Kresba už trochu vernejšie odráža skutočnosť.

skolska zrelost, grafomotorika, testovanie skolskej zrelosti, rozvijanie grafomotoriky, grafomotorické cvičenia, grafomotorika pisanky

Podnety pre zlepšovanie grafomotoriky predškoláka

Ako sa rád hrá váš predškolák, vaša predškoláčka? Patrí k ich obľúbeným činnostiam aj kreslenie, alebo sa mu vyhýbajú? Dieťa by malo mať  k dispozícii nielen hračky, ale aj kresliace potreby, plastelínu, skladačky, knižky. Jeho záujem o ich používanie môžete docieliť aj fintou:

 • chlapec sa stále hrá len s autíčkami, spravte z neho policajta:
  • dajte mu bloček na pokuty – na pokutový bloček treba čosi napísať, nakresliť, opečiatkovať…
  • ukážte mu ako vyzerá vodičský preukaz (pas, občiansky preukaz…) – skúste si ho potom spolu z kartičky vyrobiť, vytlačte mu vlastné foto, nech sa cíti naozajsky
  • môžu sa hrať na vlakového sprievodcu a nakresliť vlakové lístky
 • dievčatko sa stále hrá len s bábikami, spravte z nej:
  • pani učiteľku, ktorá píše bábikám diplomy
  • úradníčku, ktorá vydáva nejaké dôležité potvrdenie
  • pani doktorku, ktorá zapisuje/kreslí do zdravotnej karty chorobopis

Deti môžete podnietiť, aby vám urobili nejaké predstavenie – tanček, spev, kúzelnícke predstavenie a pod. – a nakreslite si spolu plagát a lístky. Ukážte im v meste na prechádzke, čo všeličo na plagáte je, ukážte im lístok z kina, čo všetko na ňom je. Nech to skúsia napodobniť pri tvorbe vlastného plagátu a lístkov.

Grafomotorické zošity, pracovné listy, písacie pomôcky a šablóny

Ak je vaše dieťa nadšenec kreslenia a písania, vyberte mu zábavné zošity na precvičenie grafomotoriky.

...


Napríklad pracovné zošity Kuliferdo – sú roztriedené podľa jednotlivých oblastí, na ktoré sa testovanie školskej zrelosti zameriava. Pracovné zošity Kuliferdo nájdete napríklad na Martinuse:


Ak kreslenie neobľubuje, môže pomôcť návšteva papiernictva – dieťa si samé vyberie zošit, písacie pomôcky, pohľadnicu a pod. Podporíte ho nepriamo.

Hľadajte aj rôzne obrázkové šablóny – pre dieťa je spočiatku jednoduchšie tvary obkresliť, ako ich samé celé vymyslieť. Napríklad šablóny od Djeco nájdete aj na Martinuse šablóny sú zamerane na rôzne oblasti od domácich zvieratiek po rytierov:

Alebo šablónové knižky zo série Obkresli si od vydavateľstva Svojtka:

Nakuknite, čo všetko si dieťa nakreslí podľa knižky Obkresli si: Tvary:

K dostaniu sú aj Obkresli si: Čísla, Obkresli si: Písmená. Stačí pohľadať v kníhkupectve.

Veľmi sa mi páčila táto knižka – Kresli rukami, v ktorej sú námety ako obkreslením vlastnej rúčky a dotvorením vzniknú rôzne zvieratká. Pozrite si nákuky do knihy napríklad na Martinuse, deti zažijú pri kreslení úspech, získajú návod, ako ľahko sa dostane zvieratko na papier. Niekedy ich môže v kreslení brzdiť práve to, že si nedokážu kresbu premyslieť.

Školská zrelosť nezahŕňa len grafomotorické zručnosti, ale aj rozumové schopnosti, rozvinutú reč, schopnosť pracovať samostatne, schopnosť sústrediť sa a pamätať si a tiež určitú emocionálnu zrelosť, Budeme sa im venovať v samostatných článkoch.

Prečítajte si všetky časti seriálu o školskej zrelosti

Školská zrelosť – 1. časť: GRAFOMOTORIKA

Školská zrelosť – 2. časť: ROZUMOVÉ POZNANIE

Ostatné diely postupne pripravujeme:

Školská zrelosť – 3. časť: ZMYSLOVÉ VNÍMANIE

Školská zrelosť – 4. časť: VÝVIN REČI

Školská zrelosť – 5. časť: SÚSTREDENIE, POZORNOSŤ

Školská zrelosť – 6. časť: EMÓCIE A SOCIÁLNA ZRELOSŤ