zápis do prvého ročníka, zápis do školy, odklad školskej dochádzky, predčasné zaškolenie

Zápis do prvého ročníka základnej školy

Ak dieťa dosiahne vekovú hranicu 6 rokov do 1. septembra, musí byť v danom roku zapísané do školy. Inak hovoríme o odklade školskej dochádzky, ak dieťa nastupuje do školy neskôr alebo o predčasnom zaškolení, ak nastupuje do školy skôr.