Pracovné listy pre predškolákov

Cieľom posudzovania predškolákov je odhadnúť, či už dieťa dospelo vo svojom vývine k úspešnému zaradeniu do školy a úspešnému získavaniu znalostí. Zameriava sa na budúceho školáčika z viacero uhlov, snaží sa získať komplexný pohľad na žiačika. Pre deti je nástup do školy veľká zmena: Zrazu namiesto celodenného hrania a behania prichádza potreba sústredenia, poldenného sedenia v lavici.

Hrajte sa spolu s deťmi a učte sa pri tom. Pracovné listy pre predškolákov ich nebadane privedú ku kresleniu, vnímaniu logických súvislostí a všeobecnému rozhľadu. Hra na školu je veľmi obľúbená. Nastúpte bábiky a plyšákov do radu a škôlkar nech vysvetľuje…

Čas strávený s deťmi sa ráta, samé sa hrať nebudú. Ak ich ku hre privediete, podnietite, v určitom okamihu sa do nej naplno pohrúžia a nevnímajú svet okolo. Vtedy si i vy popri nich stihnete oddýchnuť. Vymeňte si role, budte žiakom a vaše dieťa učiteľom – ak vysvetľuje, musí veci chápať. Ukážte mu, že chybovať je ľudské, doprajte mu, aby aj ono mohlo opravovať vás.

Showing all 3 results