Šimonovy pracovní listy

Séria Šimonovy pracovní listy je určená pre škôlkarov a predškolákov. Zameriava sa na rôzne rozvíjajúce úlohy – od rozcvičenia detskej rúčky pre kreslenie a písanie, cez základy logiky a matematických predstáv po rozvoj myslenia a reči.

Séria je určená učiteľkám v materských školách, autorkami pracovných zošitov sú väčšinou učiteľky z materských škôl.Keďže však pracovné listy obsahujú návody, zoznamy pomôcok a ciele, ktoré sa danou aktivitou sledujú, poslúžia veľmi dobre aj rodičom, ktorí chcú deti rozvíjať.

Najdôležitejší je záujem dieťaťa, niektoré deti neradi kreslia a píšu, využite vtedy ich obľúbené hry a postavičky, aby ste ich vtiahli do hry s farbičkami a perom. Viac o tom ako deti zaujať napríklad v článku Školská zrelosť – 1. časť: GRAFOMOTORIKA

Séria Šimonovy pracovní listy je v českom jazyku, no pre rôzne typy úloh to nie je podstatné, zadanie si prečíta len rodič alebo pani učiteľka. Niektoré pracovné listy obsahujú riekanky v českom jazyku – záleží na vás, či ich prebásnite, alebo či vaše deti sledujú aj české rozprávky a básničkám porozumejú.

Séria obsahuje:

 • Šimonovy pracovní listy 1: Celkový rozvoj – Každý list je možné využiť niekoľkokrát: Dieťa ho vyfarbí, rozpráva o ňom, vystrihuje skladá…
 • Šimonovy pracovní listy 2: Rozvoj pozornosti a postrehu – základné tvary, detaily, tiene.
 • Šimonovy pracovní listy 3: Dokresľovanie a uvoľňovacie cviky. Zameranie pracovných listov na trénovanie zrakového vnímania, pozornosti, vnímanie detailov – a na rozcvičenie ruky, aby bola detaily schopná dokresliť do obrázkov.
 • Šimonovy pracovní listy 4: Rozvoj myslenia a reči. Tento zošit sa venuje rôznym situáciám v ktorých sa dieťa ocitne – v škôlke, doma, u lekára. Základný námet má vždy tri situácie, ktoré môžu aj nemusia na seba nadväzovať. A potom je priestor pre dieťa na riešenie štvrtej situácie.
 • Šimonovy pracovní listy 5: Grafomotorika / nácvik správneho sedenia a správnej polohy tela pri písaní. Správne sedenie podporí dieťa, aby nebolo z písania kŕčovité a unavené skôr ako je dokončená úloha.
 • Šimonovy pracovní listy 6: Logopedické cvičenia 1 – zameranie na zlepšenie výslovnosti. 22 pracovných listov pre rôzne hlásky.
 • Šimonovy pracovní listy 7: Logopedické cvičenia 2 – pracovný list sa zameriava na rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovania, zlepšovania sluchového vnímania slov.
 • Šimonovy pracovní listy 8: Rozvíjanie logiky a matematických predstáv – rozlišovanie tvarov, orientácia v priestore, rozlišovanie polohy, veľkosti predmetov, vnímanie súvislostí medzi predmetmi.
 • Šimonovy pracovní listy 9: Grafomotorika a kreslenie – metodika overená na práci s dysgrafikmi. Od jednoduchých čiar k zložitejším obrázkom. Výborná pomôcka pre rodičov, ktorých deti zatiaľ nerady kreslia.
 • Šimonovy pracovní listy 10: Rozcvičovanie hovoridiel a nácvik dýchania. Hlásky sú tvorené jazykom, zubami, podnebím a prúdom vzduchu. Preto správna výslovnosť vychádza z dobrej “ohybnosti” jazyka a správneho dýchania.
 • Šimonovy pracovní listy 11: Zábavné grafomotorické cvičenia poskytujú prípravu na písanie, prispievajú k lepšiemu držaniu ceruzky a nácviku rôznych druhov čiar. Od jednoduchších uvoľňovacích cvikov k zložitejším.
 • Šimonovy pracovní listy 12: Dopravná výchova – s čím sa deti stretnú ako chodci, cyklisti? Dopravné značky, návod ako si zostaviť plán mesta, nápady na pohybové hry…
 • Šimonovy pracovní listy 13: Abeceda, základné počty a úlohy na rozpoznanie základných tvarov, priestorovú orientáciu, vlastnosti – biele, čierne, guľaté, hranaté…
 • Šimonovy pracovní listy 14: Grafomotorika – motivačné kresby na uvoľňovanie ruky a zápästia. Deti obťahujú a dokresľujú tvary rytmicky, pri recitovaní riekaniek.
 • Šimonovy pracovní listy 15: Rozvoj sluchového vnímania – naučte svoje deti rozlišovať v slovách slabiky, hlásky. Je to veľmi dobrá a potrebná príprava na čítanie. Porovnávanie slov – majú rovnaký počet slabík, rovnaké písmenká? Rôzne hry s abecedou.
 • Šimonovy pracovní listy 16: Grafomotorika, orientácia na ploche, základné počty.
 • Šimonovy pracovní listy 17: Hravé úlohy, ktoré vychádzajú z rozprávok. Vždy je uvedený cieť, motivácia aj postup, ako aktivitu s deťmi robiť. Ku každej rozprávke 3-4 pracovné listy, čo je zábavné, ak zostanete pri jednej téme s deťmi dlhšie a pozriete sa na ňu cez hry z najrôznejších uhlov pohľadu.
 • Šimonovy pracovní listy 18:  Pracovný zošit je zameraný na zrakové rozlišovanie základných tvarov, geometrických tvarov a farieb. Vychádza sa pritom z reálií – hľadanie tvarov, kde sa vyskytujú v realite.
 • Šimonovy pracovní listy 19: Rozvoj jemnej motoriky – kreslenie, vystrihovanie, skladanie lepenie – zameranie na zlepšovanie presnosti týchto úkonov.
 • Šimonovy pracovní listy 20: Rozvoj myslenia a reči (základné tvary, farby, vlastnosti), grafomotorika, pohybové hry a výtvarné cítenie – rozvíjanie príbehov.
 • Šimonovy pracovní listy 21: Grafomotorika cez rozprávky – ku každému pracovnému listu je krátka rozprávka, ktorá dieťa motivuje k úlohám na pracovnom liste. Rozcvičovanie ruky, obkresľovanie, obťahovanie.
 • Šimonovy pracovní listy 22: Celkový rozvoj s dôrazom na prípravu do školy – každý list obsahuje zoznam pomôcok a motiváciu detí k danej činnosti. Pracovné listy sú zamerané na všetko, čo bude potrebovať prvák – od zrakového vnímania cez rozcvičenie ruky po základné logické predstavy, orientáciu v priestore.
 • Šimonovy pracovní listy 23: Rozvoj slovnej zásoby – zameranie na podstatné a prídavné mená. Aké majú predmety vlastnosti? koľkými slovami vieš pomenovať predmet? Slovesá – čo robia deti na obrázku? A v poslednej časti zameranie na sociálne zručnosti: Zdvorilosť – pozdravy, poďakovanie… Vieš si vypýtať, ak niečo potrebuješ?
 • Šimonovy pracovní listy 24: Do prírody za zvieratkami – cieľom je naučiť deti všeličo o zvieratkách. Je to veľmi obľúbená téma u detí.
 • Šimonovy pracovní listy 25: Grafomotorika – úlohy na rozcvičenie rúčky, príprava na písanie. Úlohy majú komiksový charakter, sprevádza nimi Šimon – pravák a Simonka – ľaváčka. Nácvik správneho úchopu písadla – obrázkový návod.
 • Šimonovy pracovní listy 26: Už sa teším do školy! Zameranie na grafomotoriku, pravo-ľavú orientáciu, časové a priestorové predstavy, zrakové a sluchové vnímanie. Tematicky sú rozpracované ročné obdobia a rôzne sviatky.

Showing 1–12 of 29 results