Nauč ruku kresliť a písať

Ak je vaše dieťa nadšenec kreslenia a písania, vyberte mu zábavné zošity na precvičenie grafomotoriky.

Ak kreslenie neobľubuje, môže pomôcť návšteva papiernictva – dieťa si samé vyberie zošit, písacie pomôcky, pohľadnicu a pod. Podporíte ho nepriamo.

Pre deti je veľmi dôležitý pohyb, aby sa správne vyvíjala ich fyzická rovnováha, hrubá motorika, jemná motorika. Pripravenosť na školu zahŕňa aj schopnosť sútrediť sa.

Ak hľadáte viac informácií o zápise do školy alebo o tom, ako prebieha testovanie školskej zrelosti v škôlkach, prečítajte si naše články v kategórii Školská zrelosť.

 

Showing all 4 results