Testy školskej zrelosti - Kuliferdo

Cieľom posudzovania predškolákov je odhadnúť, či už dieťa dospelo vo svojom vývine k úspešnému zaradeniu do školy a úspešnému získavaniu znalostí. Zameriava sa na budúceho školáčika z viacero uhlov, snaží sa získať komplexný pohľad na žiačika. Nie je to umelé sito a cieľom nemá byť škatuľkovanie detí.

Séria Kuliferdo je zošitková séria – každý zošitok je zameraný na rozvoj jednej z oblastí: Zrakové vnímanie, grafomotorika, rozvoj myslenia, predmatematické predstavy, orientácia, sluchové vnímanie, pozornosť.

Buďte dobrým parťákom vašim deťom – odhadnite ich schopnosti, spoznajte a podporte ich silné stránky. Urobte si vlastný názor, na to čo je pre vás a vaše dieťa dôležité a dobré, neľpite na výsledkoch a nesúťažte s inými rodičmi a deťmi.

Showing 1–12 of 22 results