Rozvoj dieťaťa - Zábavné pracovné zošity zo Svojtka

Ak má dieťa záujem, môžete hravou formou posilovať jeho silné stránky a tie slabšie rozvíjať.

Vyberte zošitky z vydavateľstva Svojtka zo sérií:

  • Hádanky pre predškolákov – komplexný rozvoj dieťaťa – zameranie na zrakové vnímanie, grafomotoriku, rozvoj myslenia, predmatematické predstavy, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť
  • Šikovné pršteky – umývacie karty na rozvoj písma, grafomotoriky
  • Hor sa do divočiny, Môj zošit pozorovania a aktivít  – sú ako stvorené pre budúcich prírodovedcov

Showing 1–12 of 13 results