Sústredenoť – únava, tréma – pokoj, predstavivosť… cvičenia pre deti

Pre deti vychádzajú rôzne knižky, ktoré ich učia “taktiky” ako prekonávať trému, ako sa lepšie sústrediť, ako sa lepšie učiť… vybrala som si dnes tieto tri, do ktorých vám prinesiem nákuk:

  • Kira Willeyová: Dýchaj ako Macko
  • Claudia Croos-Müler: Hlavu hore, Malá kniha prežitia
  • Barbora Hu: Jogovky, Rozprávky a cvičenia pre malých jogínikov

Nástup do školy prinesie deťom rôzne nové výzvy v oblasti učenia, verejného vystupovania a sociálnych vzťahov, ktoré preveria napríklad:

  • Sústredenosť – na vyučovanie, na spoločné úlohy, na samostatnú prácu.
  • Introvertnosť, extrovertnosť – ako smelo sa dieťa zapája, hlási, predvádza svoj projekt pred triedou – oblieva ho červeň v lícach, tréma alebo je to zábava?
  • Systematickosť – samostatné chystanie sa do školy, udržovanie poriadku v taške, samostatné obliekanie, výber šatstva, obúvanie…
  • Priateľskosť – Ako ľahko alebo ťažko dieťa splýva s kolektívom, ako si hľadá kamarátov?
  • Sebavedomie – Ako dieťa znáša porovnávanie s inými deťmi – priamo ho vnucuje hodnotiaci známkovací systém, nepriamo ho deti preberajú do vzťahov (kto čo má alebo nemá, čo ho zaradí alebo nezaradí do svorky…)

Na jednom prváckom rodičku povedala naša triedna veľkú pravdu – na tieto témy je vyhradená iba hodina Etiky, kde ale väčšinou nie je celá trieda. Niektoré deti (resp. pre prváčikov to robia ich rodičia) si volia Etiku a niektoré Náboženstvo. Na triednickej hodine, ktorú si sem tam z vyučovania učiteľ ukradne, sa už len hasí problém, keď deti niečo vyvedú.

Kira Willeyová: Dýchaj ako Macko

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

Podľa obsahu sa kniha Dýchaj ako macko zameriava na tieto oblasti: Buď pokojný, Sústreď sa, Predstavuj si, Vytvor si viac energie, Odpočívaj. Každá téma obsahuje viacero cvikov prevedených do detskej reči, ktoré im pomôžu situáciu uchopiť pomocou dychu.

Ideálna predstava rodiča: Prečítame si spolu knižku, niekoľkokrát, vyberieme si jeden cvik, najbližší povahe dieťaťa. A potom pri provokácii spolužiaka pomocou cviku Horúca čokoláda zostane dieťa stoicky kľudné, proste to predýcha 🙂

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

Knižka obsahuje krásne ilustrácie – pretože mnohé cviky sú vyvodené pomocou zvieratiek. Deti ich milujú a preto si cvičenie ľahšie osvoja, ľahšie mu porozumeju.

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

Verím tomu, že ak by malo vaše dieťa konkrétny problém a knižku vytiahnete ako priateľa na pomoc, a nacvičíte cvik, že to dieťaťu pomôže prinajlepšom lepšie vnímať pohnútky svojho konania a aj konania iných. Mám to overené, mám  doma na jednej strane chápanlivú a na druhej strane drzú tretiačku. Keď som jej hubovala, čo má zase nepoupratované, veci do školy nenachystane, oblečenie po zemi odhodené…, tak mi pokojne odsekla: “Dýchaj ako macko, maminka!” Mala pravdu, je to jej neporiadok a jej nevadí. Musela som sa začať smiať 🙂

Dýchaj ako Macko v Martinus.sk za * 9,52 Eur

Dýchaj ako Macko  v Bux.sk za *8,39  Eur

Dýchaj ako Macko v PantaRhei.sk za *9,49 Eur

*Ceny sú platné ku dátumu zverejnenia článku 09.04.2019

Claudia Croos-Müler: Hlavu hore, Malá kniha prežitia

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

 

Autorka je neurologička, psychiatrička a psychoterapeutka a prináša zaujímavý pohľad: “Aj chvost môže vrtieť psom”. Predchádzajme psychickému vyčerpaniu a vyhoreniu jednoduchými cvičeniami zameranými na vzpriamenie a uvoľnenie tela. Úvodných 11 strán je venovaných vysvetleniu ako sa vzájomne telo a nálada ovplyvňujú.

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

V ďalšej časti knižky je vysvetlených 12 cvikov, 12 telesných postojov. Sprievodcom je ovečka Oskar. Práve jej vtipné ilustrácie cviky priblížia aj malým čitateľom.  Všimnite si napríklad jej postoj – zhrbený, schúlený, alebo vystretý s rukami vbok. Predstavte si dieťa pri odpovedi pred tabuľou. Je vám jasné, ktorému sa lepšie odpovedá…

Každý cvik je popísaný na dvojstrane. Je vysvetlené jeho správne prevedenie, ale aj dôvod, prečo pomáha.

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

Malé deti sú prirodzene hravé, rozlietané, vzbrklé, konajú intuitívne. Niekedy ich potrebujeme skľudniť, aby sa venovali domácej úlohe a nerobili rôzne opičky, nevybíjali si jed na nás rodičoch za to, že musia robiť niečo, čo sa im nechce. Alebo naopak sú po celom dni už unavené a vtedy im potrebujeme dodať energie. S Oskarom sa to dá, ponúka podobné cviky ako zvieratka v prvej knihe.

Dieťa si prizná, že je rozlietane alebo unavené. My mu tiež uznáme, že do úloh by sa nikomu nechcelo, že hra je zábavejšia, ale domáca úloha je povinnosť, ktorú treba splniť. Tak doplníme energiu dupaním. Aké ľahke!

Naučte svoje dieťa po malých krôčkoch zodpovednosti, nech si samé chystá školskú tašku podľa rozvrhu, samé skontroluje peračník… Vedomejšie prežívanie situácie nám pomáha byť jej pánom. Ukľudníme sa pomocou telesného postoja a hlbokého dýchania a rozhodneme sa, čo v danej chvíli urobíme.

Hlavu hore v Martinus.sk za *7,53 Eur

Hlavu hore v Bux.sk za *6,79 Eur

Hlavu hore v PantaRhei.sk za *7,51 Eur

*Ceny sú platné ku dátumu zverejnenia článku 09.04.2019

Barbora Hu: Jogovky, Rozprávky a cvičenia pre malých jogínikov

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

Do tretice kniha s podobnoou tématikou – Jogovky. Učí nás rozlišovať rôzne životné postoje a rôzne hodnoty. Základom je vždy rozprávka o zvieratkách.

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

Na záver príbehu je poučenie – je farebne odlíšené a pomenované rovnako ako rozprávka názvom jogovej ásany. Môžete s deťmi diskutovať, čo si o postojoch jednej aj druhej strany v príbehu myslia, ktorý postoj je bližší im samým, či niekedy v triede medzi spolužiakmi zažili podobnú vyostrenú situáciu, ako sa v nej kto zachoval. Takto pomáhame deťom uvedomovať si svoje konanie, uvedomovať si, že v každej chvíli máme možnosť a slobodu rozhodnúť sa a vybrať si, ako sa zachováme.

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

A to nie je všetko, rozprávka je vždy doplnená návodom na cvičenie. Obsahuje prvky koncentrácie a uvoľnenia, sústredenie na dych, upokojenie mysle. Knižka je naozaj pre hĺbavých rodičov a deti, ak vám sedí joga a jej princípy, potom neváhajte.

Jogovky v Martinus.sk za *7,61 Eur

Jogovky v Bux.sk za *6,87 Eur

Jogovky v PantaRhei.sk za *7,59 Eur

*Ceny sú platné ku dátumu zverejnenia článku 09.04.2019

My sme riešili viacero zásahov do detskej dušičky, kedy by mi boli knižky padli vhod. Hlavne zásahy starších detí voči mladším, na krúžkoch, na spoločnej prestávke na školskom dvore. Ale aj rôzne spory medzi spolužiakmi. Chlapci riešia všetko ručne stručne a baby, hoc aj malé, intrigujú.

Prečítali sme si knižky, no myslím, že účinok nájdu až v potrebnej chvíli. Keď niektorú z rád bude dieťa potrebovať, spomenie si. Dúfam. Je dobré byť pripravený, je dobré riešiť ako rodič s deťmi veci preventívne, dať im návody ako sa v rôznych situáciach zachovať.

Z tejto trojice mňa aj dcérku tretiačku najviac oslovila kniha Dýchaj ako macko. Hlavu hore má menší formát a jej úvodné vysvetlenia sú dospelejšie. Sprievodca ovečka Oskar ponúka veľmi podobné cviky ako zvieratká v knihe Dýchaj ako macko. Jogovky môžu byť pekným čítaním na dobrú noc – príbeh s poučením, zakončený jednoduchým cvičením, ktoré dieťa môže robiť aj v posteli.

Často možno v knihe nájsť oporu doslovne:

adhd, techniky na sustredenie, sebavedomie deti, trema u deti, co robit proti treme, ako na unavu u deti

Ak by vás zaujalo menu pre bábiky – posúch a k nemu šťava z červenej papriky. Niekedy sa veru mamám to spoločné čítanie zíde. Nielen deti, aj mamy potrebujú predýchavacie techniky 🙂